Pokud se ti líbí cestování, zajímáš se o různé destinace nebo se chceš naučit pořádat zájezdy, pak ti nabízíme tento velmi atraktivní obor. Jeho studium můžeš začít po úspěšném složení maturitní zkoušky.

Během studia budeš čas trávit nejen ve školní lavici, strávíš také řadu týdnů na praxi. Zúčastnit se můžeš také mnoha odborných exkurzí nejen po České republice, ale také do zahraničí. 

Cestovní ruch

Charakteristika oboru

Líbí se Ti cestování, zajímáš se o různé destinace? Chceš umět vytvářet eventy cestovního ruchu, naučit se pořádat zájezdy a výlety? Naučíš se nejen navrhovat, ale i prakticky provádět zájezdy osvojíš si průvodcovskou činnost a delegování, pracuješ s exotikou vonícími dálkami. Obor je zajímavý pro chlapce i dívky, procvičíš si cizí jazyky, nepřekvapí Tě profesní komunikace, marketing, ekonomika a účetnictví, jejichž základy si u nás osvojíš. Každoročně strávíš řadu týdnů na praxi, kde se seznámíš přímo v reálu s fungováním subjektů cestovního ruchu. Zúčastníš se odborných exkurzí do zahraničí i po České republice, kde si můžeš ověřit osvojené dovednosti. Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů v rámci projektů Erasmus. Pokud budeš mít chuť dále studovat, je tu možnost získat titul Bc. po ročním studiu na smluvně sjednané vysoké škole.

Uplatnění

Po absolutoriu se uplatníš v každé cestovní kanceláři a cestovní agentuře. Můžeš být průvodcem. Uplatníš se v informačních centrech, regionálních agenturách, destinačních společnostech, budeš mít dostatečné komunikační dovednosti pro jednání s klienty cestovního ruchu. Jsi schopen zpracovat organizačně technické zajištění zájezdové činnosti, jak z topografického, chronologického i psychologického hlediska, zvládneš cenové kalkulace. Můžeš také podnikat, otevřít si vlastní subjekt cestovního ruchu, jsi vybaven právními základy, znalostmi ekonomie a marketingu cestovního ruchu. Můžeš se věnovat práci v regionálních turistických centrech, orientuješ se v geografickém rozložení turistických atraktivit v tuzemsku i zahraničí. Pokud absolvuješ u nás, jsi připraven pracovat i ve státní správě a samosprávě, na úseku regionálního rozvoje, jsi schopen vypracovat strategie cestovního ruchu, zvolit nejvhodnější formy cestovního ruchu pro danou oblast.

Profil oboru

Kód a název oboru: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 30
Školné (dle zákona): 4000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Garant oboru

Učební plán

Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
První cizí jazyk (AJ, NJ) PCJ
Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) DCJ
Cestovní ruch CR
Průvodcovská činnost PC
Regionální rozvoj RR
Obecné dějiny OD
Ekonomie a ekonomika podniku EEP
Účetnictví ÚČ
Aplikace software v CR ACR
Základy marketingu ZM
Psychologie PS
Manažerská psychologie MP
Základy práva ZP
Veřejná správa VS
Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Informační a komunikační technologie IKT
Písemná a elektronická komunikace PELK
Seminář z dějin umění SDU
Absolventský seminář AS
Odborná praxe OPX
Volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Konverzace v anglickém jazyce KAJ
Konverzace v německém jazyce KNJ
Aplikovaný marketing AM
Matematika M

Související články

Beseda Úřad práce Blansko

Dne 18. 4. navštívily naši školu dvě zaměstnankyně Úřadu práce Blansko. Žákům KZ1 a KZ3 a studentům 3. ročníku VOŠ připravily prezentaci a následnou besedu o fungování úřadu práce...
Celá aktualita

Adventní Drážďany a Moriztburg

V pátek 8. 12. 2023 se žáci ze různých oborů a ročníků naší školy vydali spolu se svými vyučujícími do německé spolkové země Sasko. Cílem této exkurze byl nejprve zámek Moritzburg...
Celá aktualita

Exkurze do Toskánska

Exkurze do Toskánska Tak jako každý rok vyrazili i letos v září naši studenti ze střední a vyšší odborné školy na odbornou exkurzi do zahraničí. A stejně jako vloni to byla jedna z...
Celá aktualita

Exkurze do Toskánska

Tak jako každý rok vyrazili i letos v září naši studenti ze střední a vyšší odborné školy na odbornou exkurzi do zahraničí. A stejně jako vloni to byla jedna z nejnavštěvovanějších...
Celá aktualita

Průvodcem v Budapešti

V květnu se studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch zúčastnili třídenní odborné exkurze do Budapešti. Cílem exkurze byl nácvik průvodcovské činnosti v historickém centru...
Celá aktualita

Moderní korespondence na VOŠ je IN

Zkouška z moderní korespondence Enter je on-line zkouška, která ověřuje schopnosti kandidátů v oblasti psaní e-mailů a jiných forem moderní obchodní korespondence. V měsíci lednu...
Celá aktualita

Spolupracujeme