Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL- European / International Certification of Digital Literacy.

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

V České republice jsou aktuálně dostupné následující certifikační zkoušky / moduly.

Základní moduly ECDL / ICDL:

Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy)
Spolupráce a výměna informací na internetu  (Online Collaboration)
Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)
Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)
Základy práce s aplikacemi (Application Essentials)
Práce s tabulkami (Spreadsheets)
Zpracování textu (Word Processing)
Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

Standardní moduly ECDL / ICDL:
Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education)
Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing)
Základy informatického myšlení a programování Computing)
Plánování projektů (Project Planning)
Tvorba webových stránek (Web Editing)
Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
Prezentace (Presentation)
Použití databází (Using Databases)

Pokročilé moduly ECDL / ICDL:
Analýza a vizualizace dat (Data Analytics)
Finanční tabulky (Financial Spreadsheets)
Pokročilé prezentace (Advanced Presentation)
Pokročilé použití databází (Advanced Databases)
Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets)
Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing)

Ostatní moduly ECDL / ICDL:
e-Citizen
Správa a archivace digitálních fotografií
Úpravy a vylepšování digitálních fotografií
Sdílení a prezentace digitálních fotografií

 

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz a na Facebookové stránce @ECDLCZ.

 

 

Spolupracujeme