V rámci volnočasových aktivit se žáci ubytovaní na domově mládeže mohou zapojit do mnoha zájmových útvarů.

Aktivity Vedoucí
Sportovní kroužek
(florbal, fotbal, basketbal, volejbal, plavání)
Ing. Jan Třetina
Pěvecký kroužek Mgr. Dana Nesvadbová
Dramaticko-rukodělný kroužek Zdeňka Dvořáčková
Anglický jazyk Mgr. Alena Plavcová

 

Spolupracujeme