Cílem tohoto oboru je připravit žáka, který je schopen vykonávat ošetřovatelské činnosti. Absolvent je připraven poskytovat péči dětem i dospělým, uplatní se v různých zdravotnických zařízeních.

Velká část praktického vyučování se uskutečňuje nejen v odborných učebnách, ale také na konkrétních pracovištích, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory apod.

Praktická sestra

Charakteristika oboru

Chceš pomáhat těm, kteří tě potřebují? Připravíme tě pro ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních! Získáš znalosti a ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky se budeš podílet na diagnostické, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péči. V našich učebnách vybavených moderní technikou i během odborných praxí ve zdravotnických zařízeních se naučíš základům ošetřovatelské péče (např. pacientům měřit tlak, odebírat krev, podávat léky, připravovat ho k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat u těchto výkonů atd.). 

Odborné předměty jsou vyučovány na našem pracovišti Komenského 1, Boskovice.

Uplatnění

Jako absolvent tohoto oboru jsi na trhu práce velice žádán. Uplatníš se v různých typech zdravotnických zařízení lůžkového či ambulantního charakteru nebo v zařízeních sociální péče a služeb. Připravíme tě na další studium na vysoké škole nebo můžeš pokračovat ve studiu na u nás na vyšší odborné škole v oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

Pokusné ověřování

Žáci oboru 53-41-M/03 Praktická sestra mohou po úspěšném ukončení 3. ročníku vykonat závěrečnou zkoušku v oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel. Žák, který nevykoná závěrečnou zkoušky úspěšně nebo který ji nekoná vůbec, může pokračovat ve vzdělávání ve 4. ročníku. 

Žáci zařazeni do pokusného ověřování, kteří ukončí obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, mohou pokračovat ve studiu oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra od 2. ročníku. Pokračovat ve studiu mohou i žáci, kteří uspěli v profilové části maturitní zkoušky, ale neuspěli ve společné části maturitní zkoušky v oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra s podmínkou úspěšného vykonání společné části maturitní zkoušky nejpozději do ukončení 2. ročníku akreditovaného vzdělávacího programu 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra.

Další informace o pokusném ověřování můžete najít na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-stupnoviteho-propojeni

Profil oboru

Kód a název oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333413
DějepisD20002
Občanská naukaON01113
FyzikaF11002
ChemieCH11002
Biologie a ekologieBIE20002
MatematikaM22217
Tělesná výchovaTV22228
Informační a komunikační technologieIKT22004
EkonomikaE02002
První pomocPPM20002
Klinická propedeutikaKLP02002
Odborná latinská terminologieOLT10001
Ochrana a podpora veřejného zdravíOPVZ10001
SomatologieSOM40004
Základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygienaZMI01001
OšetřovatelstvíOSE488626
Ošetřování nemocnýchOŠN00141428
Psychologie a komunikacePSK02215
Povinně volitelné předměty
Seminář z psychologie a komunikaceSPK00011
Seminář ze somatologieSSOM000
Počet hodin celkem 30303533128

Související články

Vyhodnocení prací SOČ za rok 2024

Vážené dámy a vážení pánové, letošní 45. ročník přehlídky SOČ na naší škole je u konce a mě nezbývá než všem zúčastněným poděkovat. Děkuji vám, milé a milí soutěžící, za výkon...
Celá aktualita

Jarní exkurze do Vídně

V pátek 19.4.2024 se uskutečnila poznávací exkurze do hlavního města Rakouska-Vídně. Zúčastnili se jí žáci střední školy různých oborů a zaměření. I přes nepřízeň počasí se exkurze...
Celá aktualita

Herci bavili i vzdělávali

Herci bavili i naučili V pondělí 18.3. a v úterý 19. 3. 2024 zavítali do naší školy herci z divadelní společnosti „Divadélko pro školy“. Pro žáky všech tříd 1. – 3. ročníků střední...
Celá aktualita

Adventní Drážďany a Moriztburg

V pátek 8. 12. 2023 se žáci ze různých oborů a ročníků naší školy vydali spolu se svými vyučujícími do německé spolkové země Sasko. Cílem této exkurze byl nejprve zámek Moritzburg...
Celá aktualita

Exkurze do Toskánska

Tak jako každý rok vyrazili i letos v září naši studenti ze střední a vyšší odborné školy na odbornou exkurzi do zahraničí. A stejně jako vloni to byla jedna z nejnavštěvovanějších...
Celá aktualita

Spolupracujeme