PAKT

V období říjen - prosinec 2017 proběhl na naší škole projekt PAKT - Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých - určený studentům 3. ročníku VOŠ. Jednalo se o motivační program, jehož náplní byla příprava na pracovní pohovor, zpracování životopisu, trénink sebeprezentace, poznávání silných stránek účastníků a to vše formou skupinových workshopů a individuálních  konzultací s lektorkou.

Program byl realizování ve spolupráci s CVV a pro studenty byl zcela zdarma.

Programu se zúčastnilo 11 studentů a všem byl na konci předán certifikát o absolvování.

Studentům byly rozdány zpětnovazební dotazníky, ze kterých vyplývá, že všichni studenti by účast v tomto projektu doporučili svým spolužákům, jelikož byl pro ně velmi přínosný, zejména v oblasti sebereflexe, poznání jejich silných stránek, zlepšení komunikace a spolupráce v rámci skupiny a také v oblasti přípravy vstupu na trh práce.

Pakt

Pakt

 

Mezinárodní projekt našich žáků s ruskými žáky

V rámci projektu Do světa, který financuje Jihomoravský krajský úřad, navázala naše škola kontakt s Polytechnickou průmyslovou školou v Kirovsku. Ve spolupráci, která byla započata na podzim 2015, pokračujeme i v letošním školním roce.

 

Realizované projekty

Mezioborové projekty

Při realizaci těchto projektů si mohou žáci Vyšší odborné školy a střední školy v Boskovicích vyzkoušet využití teoretických znalostí v praxi. Tyto projekty jsou realizované  již od roku 2011. Do projektů se zapojují každoročně všechny obory, které se na škole vyučují. Žáci tak mohou prověřit svoje schopnosti, dovednosti i vzájemnou spolupráci při plnění praktických úkolů.

Spolupracujeme