Hodnocení ze SŠ uvedené na přihlášce je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce. 

Na přihlášku uveďte:

  • rodné číslo,
  • u oborů Cestovní ruch vyberte první cizí jazyk (AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria. Dále vyberte druhý cizí jazyk (AJ nebo RJ nebo NJ) - student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • u všech oborů je nutné lékařské potvrzení.

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY PRO DRUHÉ KOLO!!!

 

Termín podání přihlášky ke studiu  do 27. SRPEN 2024
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení      30. SRPEN  2024

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech
Kód, název oboruVolná místa
65-43-N/01 - Cestovní ruch10
53-41-N/11 - Diplomovaná všeobecná sestra5
63-41-N/18 - Ekonomika a podnikání (Finanční řízení a zdaňování)0
43-31-N/01 - Fyzioterapie zvířat1

Do termínu  podání přihlášky se mohou počty volných míst měnit - sledujte web školy-data budou aktualizována.

Přihláška ke stažení

 

Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol:průběžně dle volných míst v jednotlivých oborech
Termíny přijímacího řízení - další kola:nejpozději 31.října 2024

Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2024/2025:   2. září 2024   9:00 učebna D 19 - Hybešova 53 (obory FŘ, CR, FZ, FB)
                                                                                                    9:00 učebna Z1 - Komenského 10 (obor DVS)

Přijatí studenti z kol přijímacího řízení uskutečněných po 2. 9. 2024  nastupují ke studiu následující den po zveřejnění výsledků - v tento den obdrží rozhodnutí o přijetí na sekretariátu školy.

Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Spolupracujeme