Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. 

Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí. Jednání parlamentu se zúčastňují zástupci jednotlivých tříd, případně další zájemci a hosté. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Ředitelství školy je povinno se stanovisky školního parlamentu zabývat.

Spolupracujeme