Tento projekt "Sáhněme si na fyziku - vybudování moderní učebny fyziky a elektroniky na VaSŠ Boskovice" je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný obsah projektu

Odborná výuka fyziky a elektroniky na VaSŠ Boskovice v současné době probíhá v prostorách, které již zcela nevyhovují požadavkům na moderní a názornou výuku těchto předmětů či oblastí výuky. To má následně vliv na kvalitu výuky jako celku a není dosaženo požadovaného efektu při uplatnění absolventů na trhu práce. Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro odbornou výuku oborů na škole. Pružně tak reaguje na potřeby trhu práce a uplatnění současných technologií v praxi. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a technického zhodnocení učeny fyziky a elektroniky a jejího zázemí pro pedagogy a odborné vybavení. V rámci projektu bude pořízeno i moderní vybavení pro praktickou výuku. Kapacita učebny bude 30 žáků (studentů). Cílovou skupinou projektu jsou všichni studenti a žáci VaSŠ Boskovice, jelikož uvedené předměty se ve svých praktických aspektech dotýkají všech vyučovaných oborů. Aktivity projektu budou realizované ze strany žadatele, kterým je VaSŠ Boskovice.

Logo ROP

 

Spolupracujeme