Investiční akce 2019/2020

"MODERNIZACE UČEBEN PRO ODBORNOU IT VÝUKU VOŠ A SŠ BOSKOVICE"

 

  • Cíl projektu: je modernizace výuky VOŠ a SŠ Boskovice ve vazbě na zvýšení budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. Vytvoření kvalitního zázemí pro moderní praktickou výuku vybraných oborů školy, prostřednictvím modernizace učeben a jejich vybavení moderní počítačovou technikou.
  • Financování: tento projekt je financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program) a zřizovatelem Jihomoravským krajem.
  • Výsledky: realizace byla ukončena.
Modernizace učeben

Investiční výstavba - školní rok 2017/2018

MODERNIZACE VÝUKY JAKO REAKCE NA POTŘEBY TRHU PRÁCE

  • Cíl projektu: jeho hlavním cílem je modernizace výuky na škole - vybudováním a vybavením odborných učeben ve vazbě na zvýšení budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je pak podpořit inkluzi a umožnit handicapovaným žákům zapojení do výuky.
  • Financování: tento projekt je financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program) a zřizovatelem Jihomoravským krajem.
  • Výsledky: realizace akce byla ukončena, probíhá závěrečné vyhodnocování.
Modernizace výuky

 

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z ENERGETICKÉHO AUDITU V OBJEKTECH VOŠ A SŠ BOSKOVICE - BUDOVY A, B, C

  • Popis: jedná se o zateplení obálky budov včetně výměny výplní otvorů, zajištění nuceného větrání s rekuperací vzduchotechnickým zařízením  v učebnách. Dojde ke snížení energetické náročnosti budov, ke zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí.
  • Financování: tento projekt je financován Evropskou unií - Fondem soudržnosti (Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí) a zřizovatelem Jihomoravským krajem.
  • Díl akce: zlepšení kvality tepelně-technických stavebních konstrukcí a modernizace technologie pro vytápění a větrání. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti budov, zlepšení prostředí v učebnách a snížení produkce emisí.
  • Výsledky: realizace akce byla ukončena, probíhá závěrečné vyhodnocování.
Zateplení

 

Spolupracujeme