Žáci a studenti naší školy se během studia zúčastňují mnoha soutěží, ve kterých dosahují vynikajících výsledků. Mimo jiné se jedná o soutěže Angličtinář roku, Intersob, Interlos, Besti in English, výtvarné a literární soutěže.

Veletrhy fiktivních firem

Jedním z oborů naší školy je také obor ekonomika a podnikání. Žáci tohoto oboru se zúčastňují veletrhu fiktivních firem. Na veletrhu mohou žáci prakticky uplatnit své znalosti získané studiem předmětu FIFI, ekonomiky i účetnictví. Představí zde svoji firmu založenou v předmětu FIFI, v rámci veletrhu obchodují s jinými firmami, uzavírají obchody, mohou se také zúčastnit mnoha soutěží. Získávají tak cenné zkušenosti, které mohou uplatnit dále nejen při svém studiu, ale také v budoucím zaměstnání.

Školní rok Umístění Soutěž
2019/2020 2. místo o nejlepší vizitku
2016/2017 2. místo
2. místo
1. místo
o nejlepší katalog
o nejlepší slogan v AJ
o nejlepší reprezentantku (V. Řeřuchová)
2014/2015 2. místo o nejlepší vizitku

Mezinárodní soutěž "O pohár ústředního ředitele SVS"

Ve školním roce 2019/2020 se konala tradiční mezinárodní soutěž "O pohár ředitele Státní veterinární správy". Této soutěže se žáci oboru veterinární prevence zúčastňují již od roku 2010. Soutěž je určena pro žáky středních veterinárních škol z České a Slovenské republiky. Soutěžící prokazují nejen své odborné znalosti v oboru veterinářství, ale také praktické dovednosti v laboratořích. Na soutěži podávají vynikající výkony a v mezinárodní konkurenci se rozhodně neztratí.

Školní rok Umístění Soutěžící
2022/2023 2. místo Barbora Malachová, Kateřina Janderová, Marie Musilová, Sára Daňková
2021/2022 2. místo Kateřina Šebestíková, Veronika Doskočilová, Kristýna Václavíková, Kristýna Bohatá
2019/2020 1. místo Vendula Zouharová, Aneta Pospíšilová, Tomáš Mlčoch, Vladimír Klein
2018/2019 1. místo Klára Němcová, Karolína Fadrná, Natálie Horáková, Pavel Lukášek
2017/2018 4. místo Roman Elbl, Kristýna Stehlíková, Olga Chvátalová, Anežka Lukschová
2016/2017 3. místo Petra Dvořáčková, Petra Švábová, Veronika Malá, Zuzana Přikrylová
2015/2016 2. místo David Peniška, Karolína Lipovská, Lucie Graciasová, Hana Dvořáková
2014/2015 3. místo Tomáš Elbl, Karolína Jeníšová, Anita Jirková, Jana Kalová
2013/2014 2. místo Jan Lujka, Klára Petrová, Veronika Konečná, Kateřina Sotolářová
2012/2013 3. místo Veronika Berková, Petra Tichá, Kateřina Friesová, Kristýna Šanovcová
2011/2012 1. místo Milan Novotný, Tomáš Musil, Libuše Opatřilová, Petra Čermáková
2010/2011 5. místo Anna Přikrylová, Tereza Psohlavcová, Hana Šafaříková, Kateřina Honzírková

Ekonomická soutěž Unisim

Unisim je celostátní soutěž, která je zaměřená na management a marketing firmy a simuluje podnikatelské prostředí. Základních kol se zúčastnilo 50 týmů z celé republiky, postoupilo prvních 20, z toho prvních 12 týmů do tzv. velkého finále a zbylých 8 do malého finále, které se konalo v Praze.

Z našich pěti týmů postoupily tři do malého finále, kde se ve velké konkurenci neztratily. Tým ve složení Jakub Martinek a Ondřej Záboj obsadil 2. místo (tedy 14. místo v republice).

Soutěže v SOLIDWORKS

Jedním z programů vyučovaných na naší škole je také CAD systém SolidWorks. Žáci mohou s využitím programu SolidWorks navrhovat vlastní prostorové objekty, učí se nejen konstruovat díly a sestavy, ale také zpracovávat 2D dokumentaci. Své dovednosti si potom mohou ověřit v soutěžích v prostorovém modelování. Přestože je hodinová dotace výuky CAD systémů velmi nízká, výsledky v soutěžích ukazují, že můžeme konkurovat průmyslovým a technickým školám.

Školní rok Název soutěže Soutěžící Umístění
2018/2019 Modelování ve 3D SOLIDWORKS
Hranice na Moravě
Martin Lasl
Jan Mihula
Michal Václavek
Marek Svoboda
11. místo
13. místo
20. místo
40. místo
2016/2017 Studentvision 2017
celorepubliková soutěž
Vladimír Pospíšil
"Šachovnice Harry Potter"
3. místo
2015/2016 Studentvision 2016
celorepubliková soutěž
Petr Kuchař
"Model škody Favorit"
2. a 3. místo
2012/2013 Modelování ve 3D SolidWorks
celorepubliková soutěž
David Jeřábek
"3D model automobilu"
2. místo

Olympiády v českém jazyce

Účast našich žáků v olympiádě z českého jazyka patří již po několik let k tradici. Umístění našich žáků není skvělé jen ve školním kole, ale také v kole okresním. I to svědčí o výborné připravenosti našich žáků z tak důležitého předmětu, jakým český jazyk určitě je.

Školní rok Jméno žáka Umístění
v okresním kole
2019/2020 Monika Jakubcová
Anna Hladilová
6. místo
9. místo
2018/2019 Nikol Johanidesová
Eva Geršlová
5. místo
9. místo
2016/2017 M. Pešková
Barbora Schulzová
6. místo
7. místo

Olympiáda v anglickém jazyce

Každoročně se žáci účastní také olympiády v anglickém jazyce. Ve školním roce 2018/2019 postoupil náš žák Tomáš Mlčoch do krajského kola v Brně, kde naši školu velmi úspěšně reprezentoval.

Olympiáda v ruském jazyce

Vynikajících úspěchů dosáhl náš žák Marek Musil ze třídy HT v krajském kole olympiády z ruského jazyka v roce 2018. V kategorii SŠ obsadil 1. místo a postoupil do celorepublikového kola, kde obsadil nádherné 3. místo.

Stejný žák se o rok později zúčastnil olympiády v ruském jazyce, kterou pořádala Petrohradská státní univerzita. Ve velké konkurenci studentů z 30 států světa se Marek Musil spolu s další žákyní naší školy Petrou Novosadovou probojovali do druhého kola této dvoukolové soutěže. Ve velké konkurenci obsadil Marek 2. místo.

Business Goals

Jedná se o celostátní soutěž ročníkových prací, které se zúčastnili studenti třetího ročníku VOŠ oboru Cestovní ruch. Soutěž se konala na Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Praze pod záštitou Hospodářské komory ČR. Dominik Fadrný obsadil 1. místo se svou prací "Odkaz Marie Ebner-Eschenbach pro cestovní ruch" a Zuzana Landlová s prací "Dovolená s malým rozpočtem aneb jak ušetřit na cestách" obsadila 4. místo.

CISCO - soutěž NAG

Žáci oboru informační technologie mají možnost na naší škole studovat počítače a počítačové sítě podle programu Cisco NetAcad (Cisco Networking Academy). Několik let se žáci tohoto oboru účastní mezinárodní soutěže Cisco NAG. Cílem soutěže je umožnit žákům porovnat své znalosti a dovednosti z oblasti počítačů a počítačových sítí s žáky obdobných oborů. Soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a postupuje do ní 25 nejlepších žáků z každé země. A naši žáci se v této velké konkurenci rozhodně neztratí.

Školní rok Jména soutěžících Umístění v celostátním kole
2015/2016 Tomáš Marek
Roman Kopřiva
Jan Dvořáček
postup do celostátního kola
2014/2015 Jan Chaloupka
Patrik Dokoupil
1. místo v ČR, 8. místo v Evropě
2. místo v ČR, 24. místo v Evropě
2013/2014 Lukáš Chábek
Patrik Dokoupil
Vít Šamalík
21. místo
24. místo
32. místo
2012/2013 Petr Kalas
Matěj Špaček
Lukáš Boček
David Král
Pavel Šašinka
5. místo
8. místo
13. místo
16. místo
19. místo

Soutěže  LEGO robotů

Účast na různých soutěžích LEGO robotů se stala na naší škole tradicí. V rámci výuky předmětů programování nebo programování a správa sítí se učí žáci oborů informační technologie a ekonomika a podnikání uplatňovat své znalosti a dovednosti při programování a sestavování vlastních robotů. S těmito roboty se potom jednotlivé týmy účastní soutěží. Jejich úkolem je sestavit a naprogramovat roboty, kteří plní zadané úkoly.

Robotiáda 

Školní rok Název týmu Čára Sprint Medvěd
2017/2018 Cisco Zahradníci 14. místo 6. místo 5. - 8. místo
Xrazor 43. místo 61. místo ---
2015/2016 Tým IT3
(Jan Chaloupka, Lukáš Křehula, Jaroslav Héna, Michal Halabica)
3. místo --- 4. místo

Robosoutěž 

Školní rok Název týmu Umístění
2016/2017 Zahradníci
Draci
Draci 2
3. místo
5. míto
5. místo
2015/2016 Draci
Dream Team
---
4. místo (postup do finále)
2014/2015 Komenda
Draci
5. místo
4. místo

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

SOČ - Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěž probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce prezentují a obhajují. Cílem je vést žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Žáci naší školy se této soutěže zúčastňují každoročně a dosahují velmi pěkných úspěchů nejen v okresních kolech, ale také na úrovni krajů.

Spolupracujeme