Veterinární prevence

Studiem tohoto atraktivního a velmi žádaného oboru získáš základní předpoklady nejen pro práci v laboratořích, ale také pro ošetřování zvířat. Praxi budeš vykonávat nejen v moderních laboratořích ve škole, ale také na odborných pracovištích.

Během studia můžeš zdarma absolvovat autoškolu a získat řidičské oprávnění na osobní automobil.

Veterinární prevence

Charakteristika oboru

Rád pracuješ se zvířaty? Chceš se o nich dozvědět něco víc? Obor veterinářství je moderní stále se rozvíjející obor. Naučíš se základům ošetřovatelské péče o zdraví zvířat, využívat při ošetřování zvířat moderní techniku. Získáš základní dovednosti při práci v laboratoři. Naučíš se odebírat i zpracovávat vzorky pro laboratorní vyšetření. Kromě toho se naučíš, jak chránit zdraví člověka. Seznámíš se s postupy kontroly a laboratorního vyšetřování potravin, např. masa, mléka, vajec. Teoretické znalosti získané ve škole můžeš ověřit nebo zdokonalit během praxí. 

Uplatnění

Po absolvování tohoto oboru máš širokou možnost uplatnění. Dokážeš se uplatnit všude tam, kde se chovají, ošetřují zvířata. Jsi schopen pracovat na farmách v ZOO, útulcích, ve stanicích ohrožených zvířat. Staneš se pravou rukou veterinárního lékaře ve veterinárních ošetřovnách. Můžeš pracovat jako laborant nebo se můžeš uplatnit při kontrole potravin. Uplatnění najdeš i v oblasti pohraniční kontroly i ve vojenských i policejních složkách. Ve studiu můžeš dál pokračovat na vysoké škole. 

Profil oboru

Kód a název oboru: 43-41-M/01 Veterinářství - Veterinární prevence
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333312
DějepisD20002
Občanská naukaON01113
FyzikaF20002
ChemieCH22228
Chemický seminářCHS00022
MatematikaM333312
Tělesná výchovaTV22228
Informační a komunikační technologieIKT22004
EkonomikaE01113
BiologieBIO22228
Biologický seminářBISE00022
Mikrobiologie a parazitologieMPZ02305
Řízení motorových vozidelŘMV00202
Chov zvířatCHZ22004
Výživa a dietetika zvířatVDZ00202
Anatomie a fyziologie zvířatAFZ43007
Latina pro veterinární praxiLAT20002
Nemoci zvířatNZ02349
Reprodukce zvířatRZ00224
Laboratorní technikaLT21104
FarmakologieFAR00011
Hygiena a technologie potravinHTP02237
Patomorfologická praktikaPP00011
Povinně volitelné předměty
Chov koní/Myslivost/Kynologie/
Chov exotických zvířat
CHK/MYS/
KYN/CHEX
00202
Počet hodin celkem 31323332128

Související články

Odborné praxe veteriny 2023/2024

Školní rok se pomalu blíží do svého závěru. Během něho navštívili žáci všech ročníků veterinární prevence spoustu zajímavých míst, vyzkoušeli si celou řadu nových věcí a nasbírali...
Celá aktualita

Techagro Brno BVV

Žáci tříd VP1 a VP2 navštívili dne 11. 04. 2024 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky v Brně. Hlavním zaměřením veletrhu je výstava a prezentace zemědělské techniky a...
Celá aktualita

Kynologický den 2024

Dne 24. května proběhl v rámci odborné veterinární praxe třetího ročníku oboru Veterinární prevence kynologický den. Na této akci byli vítání všichni pejsci bez ohledu na rasu...
Celá aktualita

Vyhodnocení prací SOČ za rok 2024

Vážené dámy a vážení pánové, letošní 45. ročník přehlídky SOČ na naší škole je u konce a mě nezbývá než všem zúčastněným poděkovat. Děkuji vám, milé a milí soutěžící, za výkon...
Celá aktualita

Jarní exkurze do Vídně

V pátek 19.4.2024 se uskutečnila poznávací exkurze do hlavního města Rakouska-Vídně. Zúčastnili se jí žáci střední školy různých oborů a zaměření. I přes nepřízeň počasí se exkurze...
Celá aktualita

Mezioborový projekt „VEJCE“

Předvelikonoční týden na střední škole byl ve znamení mezioborového projektu „ VEJCE“. Do tohoto projektu se zapojili žáci oboru Veterinární prevence, Hotelnictví a turismus...
Celá aktualita

Herci bavili i vzdělávali

Herci bavili i naučili V pondělí 18.3. a v úterý 19. 3. 2024 zavítali do naší školy herci z divadelní společnosti „Divadélko pro školy“. Pro žáky všech tříd 1. – 3. ročníků střední...
Celá aktualita

Kurz fyzioterapie malých zvířat

Kurz fyzioterapie malých zvířat Ve spolupráci s Centrem fyzioterapie zvířat Physiodog Praha se v únoru na naší škole pro žáky 3. ročníku oboru Veterinární prevence uskutečnil kurz...
Celá aktualita

Spolupracujeme