Myslivecké a hospodářské zkoušky

Upozornění:

Informujeme tímto zájemce o myslivecké i hospodářské zkoušky, že pro nedostatek zájmu rušíme podzimní termín v roce 2024.

Zájemci se mohou pochopitelně hlásit předepsaným způsoben a na předepsaných formulářích průběžně – vše potřebné je uvedeno v další části této webové stránky.

Jaro 2025

Hospodáři:

 • ÚNOR:
  jednodenní zkouška - středy 5. 2. 2025 a 12. 2. 2025
 • BŘEZEN:
  jednodenní zkouška - středy 12. 3. 2025 a 19. 3. 2025

Myslivci:

 • ÚNOR:
  jednodenní zkouška - neděle 9. 2. 2025 a 16. 2. 2025
 • BŘEZEN:
  jednodenní zkouška - neděle 16. 3. 2025 a 23. 3. 2025
 • intenzivní příprava vždy v pátek a v sobotu před konáním jednodenní zkoušky

Seznam zkoušejících:

Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na Vlach.Pavel@vassboskovice.cz.

Cena každé zkoušky je stanovena na částku 7.500,- Kč. Po zaplacení nevratné zálohy ve výši 3.000,- Kč pro uchazeče o první lovecký lístek a 3.000,- Kč pro myslivecké hospodáře, obdrží každý účastník elektronické potvrzení o tom, že je zařazen do některého zkušebního termínu. Po zaplacení zálohy bude uchazečům o první lovecký lístek automaticky zasílám studijní materiál Penzum znalostí z myslivosti.  Pro hospodáře platí, že mají možnost v přihlášce oznámit, že "Penzum" mají koupeno v souvislosti s předchozími zkouškami. V té chvíli se jejich nevratná záloha snižuje na 2.000,- Kč. Zbylá část (ve výši 4.500,- Kč) se hradí až první den konání zkoušek.

Obecné informace ke zkoušce

přihláška na zkoušky z myslivosti bude doručena na adresu:
Ing. Mgr. Pavel Vlach, VOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

kontaktní osoba: Ing. Mgr. Pavel Vlach, mobil: 602 551 643, e-mail: Vlach.Pavel@vassboskovice.cz

veškeré zkoušky se konají na Sudickém dvoře, Sudice 50. Informační leták s mapou najdete zde.

Pořadatel zkoušek zajišťuje pro přihlášené uchazeče přípravné školení (teoretickou přípravu i odbornou praxi). Pokud má uchazeč zájem, může si konání oborné praxe v délce jednoho roku zajistit u jiné myslivecké organizace. Záznam o své praxi předloží u zkoušky.

Přihláška ke zkouškám

Důležité - pro správné vyplňování formulářů používejte Acrobat Reader, ke stažení zde.


Přihlášku vyplňte a odešlete elektronicky ve formátu PDF. Netiskněte, nepodepisujte a neskenujte. Ostatní formáty, než uvedený PDF formát jsou nepoužitelné.

Doklad o vykonání povinné praktické přípravy pro

Pro uložení formuláře na Váš disk, (aby jste mohli formulář odeslat jako přílohu) zvolte z hlavní nabídky prohlížeče internetu ikonku pro stažení formuláře.

Pověření k vykonání výše uvedených zkoušek vydaných MZE:

Spolupracujeme