Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia je podle § 85 školského zákona jednotná přijímací zkouška.

Kdy se bude jednotná přijímací zkouška konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

OBOR VZDĚLÁNÍ1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia12. dubna 202415. dubna 202429. dubna 202430. dubna 2024

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Bližší informace zde.

Termíny pro podání přihlášky

 • od 1. února do 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým zeleným a hnědým podtiskem).

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy:

 • Elektronická přihláška - pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod. Elektronické podání s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA. Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Výpis z informačního systému - vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).
 • Tiskopis se všemi přílohami - vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání! Platí pro všechny obory.
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se přikládá k přihlášce jako další příloha.
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 obor

Rozhodnutí o přijetí

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu bude možné 14. 5. 2024 na sekretariátě školy v době od 8:00 do 14:00.

Po vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno dne 15. 5. 2024 na www.vosassboskovice.cz/úřední deska a na veřejně přístupném místě budovy školy Boskovice, Hybešova 53. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání na střední škole budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí - 2. kolo obor Zahradník

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu bude možné 19. 6. 2024 na sekretariátě školy v době od 8:00 do 14:00.

Po vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno dne 21. 6. 2024 na www.vosassboskovice.cz/úřední deska a na veřejně přístupném místě budovy školy Boskovice, Hybešova 53. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání na střední škole budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Odeslání formuláře potvrzujete, že souhlasíte s našimi podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Spolupracujeme