Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333312
Technická angličtinaTAJ01001
Německý jazyk/Ruský jazykNJ/RJ22228
Občanská naukaON01113
DějepisD20002
FyzikaF11002
ChemieCH10001
Biologie a ekologieBIE10001
MatematikaM333312
Tělesná výchovaTV22228
KomunikaceKOM22206
EkonomikaE22239
Účetnictví a daněÚČD11326
Odbyt a řízení02226
Základy algoritmizaceZA22004
Počítačový designPD23005
Technické normy v praxiTN22004
Počítačové systémyPS32006
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazbaPG00224
Programování aplikacíPA00235
ECDL certifikaceEC00224
CAD/CAM systémyCSYS00347
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podnikuEP00336
Ekonomický softwareES00044
Účetnická praxeÚP00325
Fiktivní firmyFIFI00325
Počet hodin celkem 32323232128

Související články

Vyhodnocení prací SOČ za rok 2024

Vážené dámy a vážení pánové, letošní 45. ročník přehlídky SOČ na naší škole je u konce a mě nezbývá než všem zúčastněným poděkovat. Děkuji vám, milé a milí soutěžící, za výkon...
Celá aktualita

Jarní exkurze do Vídně

V pátek 19.4.2024 se uskutečnila poznávací exkurze do hlavního města Rakouska-Vídně. Zúčastnili se jí žáci střední školy různých oborů a zaměření. I přes nepřízeň počasí se exkurze...
Celá aktualita

Mezioborový projekt „VEJCE“

Předvelikonoční týden na střední škole byl ve znamení mezioborového projektu „ VEJCE“. Do tohoto projektu se zapojili žáci oboru Veterinární prevence, Hotelnictví a turismus...
Celá aktualita

Herci bavili i vzdělávali

Herci bavili i naučili V pondělí 18.3. a v úterý 19. 3. 2024 zavítali do naší školy herci z divadelní společnosti „Divadélko pro školy“. Pro žáky všech tříd 1. – 3. ročníků střední...
Celá aktualita

Spolupracujeme