Naše škola disponuje školní jídelnou. Zajišťujeme:

 • celodenní stravování pro žáky ubytované na domově mládeže
 • obědy pro zaměstnance i žáky školy
 • výběr ze dvou obědů 
Školní jídelna

Vedoucí stravování

Pokyny pro strávníky

 • stravování ve školní jídelně probíhá na základě vyplnění písemné přihlášky. Přihlášku naleznete na stránkách školy nebo je k vyzvednutí u vedoucí stravování (Lenka Svobodová, číslo dveří 107). Nový strávník je přihlášen po celou dobu studia nebo pobytu na domově mládeže.

 • k výdeji stravy slouží karta ISIC. Karta ISIC se bude vyřizovat první týden nástupu do školy. Aktivace karty bude provedena u vedoucí stravování. Cena ISIC karty je 350,- Kč.
 • naše jídelna má zaveden systém přihlašování, odhlašování stravy a změny druhu jídla přes internet na serveru www.strava.cz. Pro využití této služby je třeba se přihlásit do naší jídelny. Po přihlášení a zaevidování obdržíte číslo zařízení, zvolíte si údaje potřebné pro zařízení služby (heslo). Strávník se musí na každý vyučující den sám přihlásit. Odhlašování či změnu obědu je nutno provést do 12 hod. předchozího dne. V případě nemoci je možné odhlásit oběd telefonicky (511 123 112 - vedoucí stravování, 511 123 103 - kuchyň) do 7 hod. toho dne. Při dlouhodobé nepřítomnosti strávníka je nutné obědy odhlásit, jinak bude účtována plná sazba za oběd.

 • Ke konci měsíce se kontroluje stav účtu každého strávníka. Při zjištění nedoplatků bude strávník blokován. Platba obědů probíhá zálohově (tzn. na měsíc dopředu) a je prováděna bezhotovostním platebním převodem na účet školy. Platba by měla být provedena do 20-tého dne předchozího měsíce. U nových strávníků proveďte platbu již v měsíci srpnu a to nejpozději do 20. 8. Dbejte zvýšené opatrnosti při zadávání variabilního symbolu, slouží k identifikaci strávníka. Na základě variabilního symbolu se vede účet každému strávníkovi.

  • pokyny pro žáky a studenty SŠ a VOŠ Hybešova

   Číslo účtu školy: 1388088305/2700 UniCredit Bank
   Variabilní symbol: uveden na seznamu přijatých studentů
   Měsíční částka: pouze obědy - 860,- Kč, celodenní strava - 2 340,- Kč
    
  • pokyny pro žáky oboru Praktická sestra a studenty VZS (výdej obědů je poskytován ve školní jídelně na SPgŠ Boskovice)
    
  • pokyny pro ubytované studenty na DM

   Číslo účtu školy: 1388088305/2700 UniCredit Bank
   Variabilní symbol: přiděleno při vyplnění přihlášky na DM
   Měsíční částka: 1 480,- Kč, celodenní strava - 2 340,- Kč
 • Cena stravy: 

  snídaně + přesnídávka42,- Kč
  oběd43,- Kč
  večeře40,- Kč

  Vyúčtování za příslušný rok je provedeno do 31. července. Přeplatky jsou vraceny převodem na účet, ze kterého byly platby provedeny. Částky do 50,- Kč budou převedeny na další školní rok. Při ukončení studia je provedeno vyúčtování do 30 dnů od požádání.

Chcete se na něco zeptat?

 

Odeslání formuláře potvrzujete, že souhlasíte s našimi podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Spolupracujeme