Co škola nabízí:

 • dlouholetou tradici,
 • kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor,
 • velmi dobré materiální vybavení pro výuku,
 • klidné a vlídné prostředí školy,
 • dobré autobusové a vlakové spojení,
 • dobrou uplatitelnost na trhu práce,
 • úzkou spolupráci s firmami v regionu,
 • pokračování ve studiu na vyšší odborné škole,
 • informační centrum s knihovnou a celodenní práci s výpočetní technikou a internetem, vlastní emailovou adresu,
 • ubytování v domově mládeže a celodenní stravování,
 • sportovní a kulturní vyžití,
 • možnost účasti na zahraničních akcích,
 • možnost zapojení do různých soutěží a přehlídek.

Jak to u nás vypadá?

Co získáte studiem na naší škole?

 • možnost studia na University College Bimingham,
 • možnost spolupráce s ITnetwork.cz,
 • získání Europasu, jako dodatek k dokladům o dosaženém vzdělání,
 • pro absolventy maturitních oborů možnost pokračování ve studiu na vyšší odborné škole a získání titulu DiS.,
 • získání certifikátů: ECDL, Cisco, Solidworks,
 • možnost účasti na odborných kurzech jako jsou kurz studené kuchyně, vyřezávání ovoce (carving), barmanský kurz,
 • výuka v moderně vybavených učebnách a laboratořích,
 •  
 • možnost aplikovat teorii na strojích v odborné učebně IT (robotická ruka, počítačem řízený obráběcí stroj).

Čeho se můžete během studia zúčastnit?

 • environmentálního stmelovacího pobytu v 1. ročníku,
 • zahraničních stáží v Miláně, Madridu, ...
 • mnoha zahraničních exkurzí,
 • lyžařského výcvikového kurzu v Alpách,
 • ve 3. ročníku sportovně turistického kurzu v Chorvatsku,
 • divadelních představení,
 • stužkovacích i maturitních večírků,
 • výstav, návštěv zoologických zahrad v ČR i zahraničí.

Jaké specializované softwarové produkty ve škole využíváme?

 • profesionální 3D CAD systémy:

SWAutodesk

 

 • pro simulaci a offline programování průmyslových robotů využíváme:  

RoboDK
 • spolupracujeme s autorizovaným centrem zkoušek Cambridge English:
Autorizované centrum zkoušek Cambridge English

Chcete se na něco zeptat?

Odeslání formuláře potvrzujete, že souhlasíte s našimi podmínkami pro ochranu osobních údajů.

Spolupracujeme