Pracovat se zvířaty, pomáhat jim při jejich pohybových problémech nebo stavech po operacích. Toto všechno a ještě mnohem více se můžeš naučit při studiu tohoto oboru. Jsme jediná škola v České republice, která má tento studijní program akreditovaný.

V perfektně vybavených laboratořích, ošetřovnách a odborných učebnách si osvojíš teoretické i praktické dovednosti. A nejen to. Samozřejmostí je praxe na mnoha odborných veterinárních pracovištích.

Fyzioterapie zvířat

Charakteristika oboru

Zajímá tě kvalifikovaná práce se zvířaty? Chceš se věnovat perspektivnímu, nově se rozvíjejícímu veterinárnímu oboru? Pak studuj Fyzioterapii zvířat. Budeš se věnovat studiu oboru, který zajišťuje systematické vzdělávání v preventivní i následné rehabilitační péči zvířat.  Budeš získávat poznatky v odborných veterinárních disciplínách, ale na samozřejmostí je také praktická výuka. Praxi se budeš se věnovat jednak přímo ve škole ve špičkově vybavených vyšetřovnách a laboratořích, ale také v průběhu praxí na odborných pracovištích. V průběhu studia propojíš teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních veterinárních disciplín a fyzioterapeutických metod. Naučíš se zvládat rehabilitaci zvířat (zejména malých zvířat), následnou péči o zvířecího pacienta v rekonvalescenci po neurologickém či ortopedickém zákroku, provádět vlastní vyšetření pozorováním a palpací v rámci diagnostiky pro potřeby sestavení rehabilitačního plánu. Budeš schopen provádět aplikaci metod manuální terapie, fyzikální terapie, včetně aplikace elektroterapie, laserové terapie, a dalších rozšířených metod. Naučíš se sestavit individuální plán pro využití pohybové terapie, připravit a realizovat rehabilitační plán s využitím kompenzačních pomůcek, vést veterinární dokumentaci.

Uplatnění

Uplatnění najdeš jako veterinární asistent – fyzioterapeut v rehabilitačních centrech, ve veterinárních klinikách, v ordinacích veterinárních lékařů. Můžeš se věnovat léčebné rehabilitaci, pooperační a poúrazové rehabilitaci, a také fyzioterapii hendikepovaných a geriatrických pacientů, sportujících psů včetně zaměření na trénink a kondiční cvičení. Můžeš působit jako fyzioterapeut provozující soukromou praxi. 

Profil oboru

Kód a název oboru: 43-31-N/01 Fyzioterapie zvířat
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 30
Školné (dle zákona): 4000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Garant oboru

Učební plán

Povinné předměty
Název předmětu Zkratka
Fyzioterapeutické metody FYM
Ortopedie zvířat ORZ
Neurologie zvířat NEZ
Anatomie zvířat AZ
Fyziologie zvířat FZ
Histologie HIS
Úvod do fyzioterapie UFY
Klinická propedeutika KPRO
Propedeutika rehabilitace KPRO
Primární prevence PRP
První pomoc PP
Patologie PA
Mikrobiologie, parazitologie, epizootologie a hygiena MPEH
Nemoci zvířat NZ
Základy farmakologie ZFA
Biologie BIO
Biochemie BICH
Povinné předměty
Název předmětu Zkratka
Základy biofyziky BIF
Zobrazovací techniky ZT
Biomechanika BIM
Latina LAT
Legislativa a management LM
Ekonomika EKO
Informační technologie IKT
Odborná praxe OPX
Povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Anglický jazyk / Německý jazyk AJ / NJ
Volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Alternativní léčebné metody ALM
Elektronická dokumentace ED
Seminář absolventské práce SAP

 

Související články

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

PŘEDNÁŠKA VAFO

Dne 14. října jsme na naší škole mohli přivítat pana Ing. Martina Kváše, CSc. z krmivářské společnosti VAFO. Pro studenty VOŠ oboru Fyzioterapie zvířat si připravil poutavé...
Celá aktualita

CHIROPRAXE U KONÍ 

Dne 27. 4. 2022 k nám do školy dorazila paní MVDr. Veronika Dolníčková, která pro studenty druhého a třetího ročníku Fyzioterapie zvířat připravila prezentaci na téma chiropraxe u...
Celá aktualita

Spolupracujeme